نمایش مطالب به صورت اتفاقی

در این مقاله خواهید آموخت به چه صورت می توانید مطالب خود را از دیتابیس به صورت اتفاقی فراخوانی و در وب سایت خود به نمایش در اورید .

ادامه مطلب ...

شمارش اطلاعات دیتابیس

در این مقاله خواهید آموخت به چه صورت می توانید اطلاعات داخل یک تیبل را شمارش نمایید .

ادامه مطلب ...