نمایش مطالب به صورت اتفاقی

در این مقاله خواهید آموخت به چه صورت می توانید مطالب خود را از دیتابیس به صورت اتفاقی فراخوانی و در وب سایت خود به نمایش در اورید .

منبع : تیم برنامه نویسی راکسمنت
پنجشنبه ، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۹:۱۳

در این اموزش ما 2 هدف داریم اول فراخوانی اطلاعات به صورت اتفاقی دوم برای هر بار فراخوانی تنها 5 مطلب بارگزاری شود
.

برای فراخوانی به صورت اتفاقی از ORDER BY RAND() استفاده کردیم و برای ایجاد محدودیت برای تعداد ایتم ها از LIMIT 5  با تغییر عدد لیمیت می توانید تعداد ایتم ها را مدیریت نمایید .

بازگشت